İpotek Çeşitleri Nelerdir?

İpotek çeşitleri nelerdir sorusuna farklı açılardan bakmak mümkündür.İpoteği, tesisi yönünden iki bölümde inceleyebiliriz. 1 – Kanuni İpotek: Kanundan doğan bir hak olup, Satılan gayrimenkulun bedelini ya da Paylaştırmadan doğan alacakları temin etmek için ya da, Gayrimenkulun inşası sırasında o inşaata malzeme verenler ile bizzat çalışan işçilerin alacaklarını temin etmek için …

Devamını Oku »

Uluslararası Bankacılık ve Kredi Faaliyetlerinin Gelişimi

Uluslararası Bankacılık ve Kredi Faaliyetlerinin Gelişimi

Uluslararası Bankacılık, uluslararası finansal ve ekonomik işlemlerdeki bankacılık işlemlerine aracılık faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetler banka müşterileri arasındaki fon akımlarını ve günümüz global bankacılık faaliyetleri kapsamında finansal kaynakların transferini içerir. Dolayısıyla uluslararası bankacılık ülke gruplarındaki finansal ve ekonomik şartlarla karşılıklı bağımlılık içindedir. Uluslararası Bankacılığın Tarihsel Gelişimi Uluslararası bankacılık faaliyetlerinin Avrupa’da ortaçağda …

Devamını Oku »

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni, alacaklının alacağını teminat altına alması için borçlu ya da üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerine tesis edilen bir ‘”Ayni Hak”tır. Bu ayni hak sayesinde alacaklı, alacağını borçludan tahsil edemediği takdirde, rehnedilmiş gayrimenkulü sattırarak alacağını rahatça tahsil edebilir. Bu bakımdan gayrimenkul rehni bankalar tarafından en çok tercih edilen …

Devamını Oku »

Ciro Nedir Senet Cirosu Nasıl Olur?

Ciro Nedir Senet Cirosu Nasıl Olur?

Ciro, “Kambiyo senetlerinde mevcut olan bir hakkı bir başkasına devretmek amacıyla senet hamilinin, yazı ile tespit ve imzasıyla teyit ettiği bir beyandır.” Ancak, ciro ile birlikte kıymetli evrakın da ciro edilen şahsa teslim edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kıymetli senet, elden ele para gibi dolaşma, dolayısıyla da bir kredi teminatı olma …

Devamını Oku »

İpotek Karşılığı Kredi Nedir?

İpotek Karşılığı Kredi Nedir?

İpotek Karşılığı Kredi sahip olunan gayrımenkulu teminat göstermek amacıyla ipotek edilmesi karşılığında, bankadan kredi kullanma işlemidir. Kredi başvurusu sonrasında ipotek konulacak gayrımenkule ekspertiz yapılır ve banka bu gayrımenkul ekspertiz değeri nin belli oranında kredi kullandırır. İpotek, şahsi bir alacağın teminat altına alınması için tesis edilen ve ayrıca kıymetli evraka bağlanması …

Devamını Oku »