İpotek Çeşitleri Nelerdir?

17 Mayıs 2016 yazar 1

İpotek çeşitleri nelerdir sorusuna farklı açılardan bakmak mümkündür.İpoteği, tesisi yönünden iki bölümde inceleyebiliriz. 1 – Kanuni İpotek: Kanundan doğan bir hak olup, Satılan gayrimenkulun bedelini ya da Paylaştırmadan doğan alacakları temin etmek için ya da, Gayrimenkulun inşası sırasında o inşaata [Devamını oku..]

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni

15 Mayıs 2016 yazar 0

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni, alacaklının alacağını teminat altına alması için borçlu ya da üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerine tesis edilen bir ‘”Ayni Hak”tır. Bu ayni hak sayesinde alacaklı, alacağını borçludan tahsil edemediği takdirde, rehnedilmiş gayrimenkulü sattırarak alacağını rahatça tahsil edebilir. [Devamını oku..]

Ciro Nedir Senet Cirosu Nasıl Olur?

Ciro Nedir Senet Cirosu Nasıl Olur?

14 Mayıs 2016 yazar 2

Ciro, “Kambiyo senetlerinde mevcut olan bir hakkı bir başkasına devretmek amacıyla senet hamilinin, yazı ile tespit ve imzasıyla teyid ettiği bir beyandır.” Ancak, ciro ile birlikte kıymetli evrakın da ciro edilen şahsa teslim edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kıymetli senet, elden [Devamını oku..]

Banka Kredi Teminatları

Banka Kredi Teminatları

12 Mayıs 2016 yazar 0

Banka Kredi Teminatları bilindiği gibi hem nakdi hem de gayri nakdi kredilerde bankalar belirli bir risk üstlenmektedirler. Bir yandan kâr etme amacıyla ellerindeki fonları kredi olarak dağıtmaya çalışan bankalar, diğer yandan verdikleri kredinin belirlenen vadede faiziyle birlikte geri dönmesini beklerler. [Devamını oku..]