Bankalar Kimlere Kredi Verir?

Bankalar krediyi, geri ödeyeceği konusunda kendisine güven duyulan kişi ve kurumlara, başlangıçta belirlenen vade sonunda mutlaka geri alınmak şartıyla verirler. Kredi kullanan kişinin kredi notu ve güvenilir olup olmadığı önem kazanmakta olup, bu durum ancak hakkında yapılacak olan araştırmalar sonucu anlaşılabilmektedir. Bankaların kimlere kredi verebiceği şu şekilde sınıflandırılabilir.

Türkiye’de Yerleşik Kişiler

Gerçek Kişiler :

Kendisine kredi açılacak bir gerçek kişinin öncelikle reşit ve mümeyyiz olması gereklidir. Ancak, bu niteliklere sahip olmayan gerçek kişilere kanuni temsilcileri (veli veya vasi) aracılığıyla kredi açılabilir.

Gerçek kişiler arasında genellikle tüccar sıfatına sahip olanlara kredi açılmaktadır. Ancak Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu na kayıtlı esnaf ve sanatkârlara da bankalar kredi verebilir.

Kredi verilecek kişilerin, bu niteliklerin yanısıra Bankaca istenen başka bir takım özelliklere de sahip olmaları gerekir. Bankalarca kişilere verilecek kredi türleri de belli sınırlamalara tabidir.

Tüzel Kişiler

– Kamu Hukuku Tüzel Kişileri İl Özel İdareleri Belediyeler Kamu Kuruluşları – özel Hukuk Tüzel Kişileri Ticaret Şirketleri + Kollektif Şirketler + Komandit Şirketler + Anonim Şirketler + Limited Şirketler + Kooperatif Şirketler + Bankalar Vakıflar Demekler

Bankalar Kimlere Kredi Verir?

Kamu Hukuku Tüzel Kişileri:
Bu grupla İl özel İdareleri, Belediyeler ve Kamu Kuruluşları yer alır.

Özel Hukuk Tüzel Kişileri:
Bu grupta da ticaret şirketleri, vakıflar ve demekler yer almaktadır.

Adi Şirketler:

Adi şirketlerin tüzel kişiliği bulunmadığından, üçüncü şahıslara karşı bir şirket olarak varlığı yoktur. Dolayısıyla bunların ayrı ticaret Unvanı, ikametgâhı ve ortaklarından ayrı sermayee de yoktur Ticaret siciline kayıt ve tescili sözkonusu değildir. Ancak ortaklığı meydana getiren şahısların tacir sıfatı ile ticaret siciline ve ticaret odasına şahsen kayıtları mümkündür

Adi ortaklığı üçüncü kişilerle ilişkilerinde temsil edebilmek için bütün ortakların birlikte hareket etmeleri gereklidir. Ortaklardan yalnız birisinin yapacağı işlem, bu hususta kendisine temsil yetkisi verilmedikçe, diğer ortaklan bağlamaz. Temsil yetkisi ortaklık sözleşmesi ile verilebileceği gibi ayn bir vekâletname ile de verilebilir.

Adi ortaklığa yukarıda belirlilen özellikleri nedeniyle kredi açılması mümkün değildir. Bu açıdan kredi tek tek ortaklar adına açılmış olmaktadır.

Adi ortaklığın ortaklarından her birinin borcun tamamından sorumlu olmaları nedeniyle yetkili organlar tarafından kredi limitleri ortaklar itibariyle ayrı ayrı onaylanmakla birlikle risk ve cari hesap kayıtları adi ortaklık adına (firma itibariyle) izlenir.

– Yabancılar :

Türkiye’deki yabancılara kredi açılmasında esas itibariyle yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak bir yabancının Türkiye’de ekonomik faaliyette bulunabilmesi için gerekli sermayeyi döviz olarak Türkiye’ye getirmesi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıktan izin alması ve verilen izin çerçevesinde faaliyet göstermesi gerekir.

Türkiye’de faaliyette bulunacak yabancılar Yabancı Sermayeyi Teşvik Mevzuatı ve Petrol Kanunundan yararlanmak istedikleri takdirde bu mevzuat çerçevesinde izin almaları gerekir

Bankalar sağladıkları döviz kredileri ile Türkiye’de ve dışarıda yerleşik kişilere açılan döviz tevdiat hesaplan (munzam karşılıklar düşüldükten sonra kalan kısım) tutarını geçmemek üzere, yurt dışında yerleşik kişilere ve ödemeleri dövizle yapılacak uluslararası ihalelerle ilgili işleri üstlenen Türkiye’deki kişilere döviz kredisi açabilirler.

Ayrıca, dışarıda yerleşik kişiler lehine bankalar herhangi bir vade sınırlaması veya izin gerekmeden döviz üzerinden düzenlenmiş teminat mektubu ve garanti de vermektedir.

KKTC’ndc yerleşik kişiler lehine ve KKTC’ndc yerleşik kişilere muhatap TL üzerinden teminat mektubu ve garanti vermeleri de sözkonusudur.

Ayrıca, Türkiye’deki yerleşik kişilere muhatap olmak kaydı ile yurtdışında yerleşik kişiler lehine “Döviz Karşılığı TL” üzerinden gayrinakdi kredi düzenlenebilir.

– Yurtdışına Kredi Açılması :

Bankaların bankacılık teamülleri çerçevesinde yurtdışına nakdi ve gayrinakdi Türk Lirası kredi açmaları serbesttir. Bu kredilerde vade konusunda bir sınırlama bulunmamakladır.

Bankalar, alınmış izinler çerçevesinde yurt dışında iş yapan Türk Müteşebbislerine yurt dışındaki faaliyetlerini tevsik etmeleri koşuluyla nakdi döviz kredisi açabilir. Türk müteşebbislerce, verilmiş izinler çerçevesinde bulunduğu yabancı ülkenin mevzuatına uygun olarak kurulan şirketlere de nakdi döviz kredisi verilir.

– Yabancı Bankalara Kredi:

Bankalar Türkiye dışındaki yabancı bankalara da kredi açabilirler Ayrıca, yabancı bankalara kontrgaranti teminat mektubu, aval – kabul ve teyitleri nedeniyle kredi tahsisi sözkonusu olmaktadır.

4 thoughts on “Bankalar Kimlere Kredi Verir?

 • 4 Ekim 2017 tarihinde, saat 09:34
  Permalink

  *% 3 faizli kredi oranı sunar
  * Nakitsiz Girişimci İçin Sigorta
  * Para için garanti

  İyi kredi puanıyla, Credit Financier Home, bireysel veya şirket veya kooperatif derneklerine, endüstriyel ve kişisel çıkarlar için teminatlı krediler ve teminatsız krediler sunar.

  Yanıtla
 • 20 Şubat 2018 tarihinde, saat 02:51
  Permalink

  Benim adım Bayan Hatice Atagül. Ankara’da yaşıyorum ve bugün çok mutlu bir kadınımdır? Hayatımı ve ailemi değiştirebilecek olan herhangi bir Kredi veren kuruluşun kredi talep eden herkese danışacağını söyledim. Bana ve aileme mutluluk verdiklerine göre, 250,000.00 TL’lik bir krediye ihtiyacım vardı 3 çocuğa sahip bir dul olarak hayatımı başlatmak için bu dürüst ve ALLAH’tan korkan kredi borç verme şirketinden çevrimiçi olarak 250.000 TL Türk Lirası borç ile yardım ettim, onlar gerçekten İnsanlardan korkan İnananlar, Saygın bir kredi şirketidir.

  Geçen hafta onlardan borcumu ödediğim için çok mutluyum. Krediye ihtiyacınız varsa ve krediyi% 100 geri ödemekten mutlaka lütfen onlarla iletişime geçin ve lütfen Bayan Hatice Atagül’nun sizi onlara yönlendirdiğini söyleyin.

  Yanıtla
  • 21 Mart 2018 tarihinde, saat 23:52
   Permalink

   Hatice Atagül benimle irtibata geçebilirsiniz

   Yanıtla
 • 25 Şubat 2018 tarihinde, saat 12:55
  Permalink

  Günaydın Sevgili kardeşlerim İslam, biz are güvenilir mali şirket, saygın, meşru ve kredite kredi şirketi. Biz Müslümanlar için borç para ve % 3 faiz oranıyla mali yardıma muhtaç insanlara layık güveniyorum. Kötü kredi veya faturaları ödemek için paraya ihtiyacı olan var mı? ya da bir iş kredi ihtiyacı? Kredi sunmak için memnuniyet duyarız gibi yararlanıcı güvenilir yardımcı bilgilendirmek için bu orta götürmeme izin ver.Yazınız ile bilgi aşağıda. Yanıt sonra bir kredi başvuru formu doldurmak için gönderilir. (Orada hiçbir kredi kontrolü, % 100 Garantili!) Umarım bana hizmet etmek izin verir. İçtenlikle.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir