Liderlik ve Konumsal Yaklaşım

Liderlik ve Konumsal Yaklaşım

28 Mayıs 2016 yazar 0

Liderlik konusunda düşünülürse, konumun getirdiği etkenleri göz önüne almamak, bir kişiye bir yabancı dili, örneğin İngilizce’yi iyi konuşup konuşmadığını sormaya benzer. Doğaldır ki, doğru cevap kişinin nerede ve kiminle konuşacağına bağlıdır: Bu görüşten hareketle günümüzde önderliğe konumsal olarak yaklaşılmaktadır. Başka [Devamını oku..]

Liderde Kişisel Ve Davranışsal Özelliklerin Önemi

Liderde Kişisel Ve Davranışsal Özelliklerin Önemi

19 Mayıs 2016 yazar 0

Liderde Kişisel Özelliklerin Önemi: Liderlik konusundaki araştırmaların büyük bir çoğunluğu kişisel özellik ve nitelikler üzerinde durmuştur. Bu yaklaşımın dayandığı felsefe başarılı liderlerin belirli özelliklere değerlerinden daha fazla (ya da daha az) oranda sahip olduğudur. Buna göre liderliği incelemenin en uygun [Devamını oku..]

Poliçe ve Banka Kredileri

Poliçe ve Banka Kredileri

18 Mayıs 2016 yazar 0

Poliçe, alacaklı tarafından borçlu üzerine çekilen ve belli bir paranın belli bir süre içinde veya ibrazında üçüncü bir kişiye veya emrine ödenmesini belirten kayıtsız ve şartsız bir ödeme emridir. Poliçe banka akreditif kredileri nde kullanılabildiği gibi, tacirler arasında da kredi [Devamını oku..]

İpotek Çeşitleri Nelerdir?

17 Mayıs 2016 yazar 1

İpotek çeşitleri nelerdir sorusuna farklı açılardan bakmak mümkündür.İpoteği, tesisi yönünden iki bölümde inceleyebiliriz. 1 – Kanuni İpotek: Kanundan doğan bir hak olup, Satılan gayrimenkulun bedelini ya da Paylaştırmadan doğan alacakları temin etmek için ya da, Gayrimenkulun inşası sırasında o inşaata [Devamını oku..]

Uluslararası Bankacılık ve Kredi Faaliyetlerinin Gelişimi

Uluslararası Bankacılık ve Kredi Faaliyetlerinin Gelişimi

16 Mayıs 2016 yazar 0

Uluslararası Bankacılık, uluslararası finansal ve ekonomik işlemlerdeki bankacılık işlemlerine aracılık faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetler banka müşterileri arasındaki fon akımlarını ve günümüz global bankacılık faaliyetleri kapsamında finansal kaynakların transferini içerir. Dolayısıyla uluslararası bankacılık ülke gruplarındaki finansal ve ekonomik şartlarla karşılıklı bağımlılık [Devamını oku..]

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni

15 Mayıs 2016 yazar 0

Banka Kredilerinde Gayrimenkul Rehni, alacaklının alacağını teminat altına alması için borçlu ya da üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerine tesis edilen bir ‘”Ayni Hak”tır. Bu ayni hak sayesinde alacaklı, alacağını borçludan tahsil edemediği takdirde, rehnedilmiş gayrimenkulü sattırarak alacağını rahatça tahsil edebilir. [Devamını oku..]